ÁSZF Partner program

Általános Szerződési Feltételek a FloraVita webáruház Affiliate - Partner programjához.

Definíciók

A FloraVita Partner Program: 

A Kévés Béla Korlátolt Felelősségű Társaság (Tulajdonos) által üzemeltetett online reklám-elhelyezési partnerprogram.

Tulajdonos és üzemeltető: .
Kévés Béla Kft.
6230 Soltvadkert
Árpád u. 16
Cégjegyzék szám: 03-09-124572
Cégbejegyzés: Kecskeméti 
Adószám: 23926345-2-03


aki elérési lehetőséget biztosít a bolt.floravita.hu internetes oldalon keresztül a Partnereknek és a Hirdetőknek az affiliate hirdetési rendszerbe történő belépésre.

Jutalék:

A FloraVita webáruház Partner Program weboldalára (bolt.floravita.hu)  szöveges hivatkozáson vagy bármilyen más elektronikus hivatkozásformán keresztül történő megvalósult Tranzakció után az Üzemeltető egyezség szerint jutalékot fizet a Partner részére.

Partner:

Természetes vagy jogi személy, akit a  bolt.floravita.hu elfogadott affiliate partnerének, és aki elfogadta annak feltételeit, hogy weboldalán szöveges hivatkozáson vagy bármilyen más elektronikus hivatkozásformán keresztül hozzáférést biztosít az a FloraVita webáruház affiliate weboldalához (vállalja, hogy a Tulajdonos bannerét, marketing anyagait a weboldalán elhelyezi.) 

Felhasználó: 
Minden internetes felhasználó, akit a Partner egy hivatkozáson keresztül a bolt.floravita.hu webáruházba irányít. 

Eladás utáni kifizetés / PPS: a Partnernek tranzakciónként fizetett jutalékfizetés, amely 5% a Felhasználó vásárlásainak végösszegéből.
A tranzakciónak minősül minden olyan megvalósult aktivitás, amely az bolt.floravita.hu webshopban elérhető termék Partneren keresztüli megvásárlását jelenti, melyet az Üzemeltető mér.

Bejelentkezés és elfogadás

Bárki, aki rendelkezik weboldallal, illetve saját internetes felülettel – ide értve a közösségi hálózatokat (pl.: Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, stb…) is – jelentkezhet Partnernek. Partner lehet minden jogi személy illetve minden 18. életévét betöltött természetes személy. Amennyiben a Partner a 18. életévét még nem töltötte be, a törvényes képviselőjének (szülőnek) jóvá kell hagynia jelentkezését az FloraVita Partner Program Affiliate Programba.


Regisztráció:

Ahhoz, hogy valaki Partner lehessen, nem kell mást tennie, mint hogy regisztrál a FloraVita Partner Program rendszerébe, a kezdő oldalon azonnal megjelenő felületen valamint hogy elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen ÁSZF tartalmát. A regisztráció során, a kezdő oldalon megjelelő adatlapot a Partner értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Partnert.

Partner jogosult a regisztrációját bármikor törölni a bolt@floravita.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Partner felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Partner a felelős.

Amennyiben a Partner tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

Partner vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Ahhoz, hogy egy Partner részt vehessen az FloraVita Partner Program Affiliate Programban, az alább meghatározott feltételek maradéktalan teljesítésére van szükség:

a Partnernek kötelessége hiánytalanul kitölteni a jelentkezési űrlapot,

a Partnernek kötelessége megerősítenie, hogy elfogadja a feltételeket, valamint

Partner garantálja, hogy az FloraVita Partner Programnak átadott információk saját magáról és weboldaláról hitelesek és teljes körűek.

 
Felhasználás
A FloraVita Partner Program keretében a Partnerek hivatkozásokat helyeznek el saját weboldalaikon, illetve saját közösségi csatornáikon, amelyek a FloraVita webáruházra  mutatnak.
A Partnerek a FloraVita Partner Program által szervezett kampányokkal összefüggő promóciós anyagokat kizárólag a FloraVita Partner Program előzetes engedélyével módosíthatják. Az ilyen kampányanyagok, promóciós anyagok Partner általi felhasználása nem lehet félrevezető, , a Partnerek nem használhatják olyan tevékenységhez és/vagy olyan magatartás tanúsításához, amely a hatályos magyar jogszabályokba, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekbe ütközik.
Nem kizárólagos jelleggel, különösen a a következő tevékenységek tartoznak ide:
nagyszámú kéretlen e-mail küldése hasonló tartalommal,
szerzői jogvédelem alá eső alkotások, illetve harmadik személy szellemi alkotásokon fennálló jogának bármely más módon történő megsértése,
harmadik fél félrevezetése,
a  FloraVita Partner Program weboldal  szövegeivel, logójával és a honlapon feltüntetett, szerzői jogvédelem alatt álló egyéb információival való visszaélés.

A Partner ezen anyagok felhasználásával összefüggésben a Kévés Béla  Kft.-nek okozott mindennemű kár megtérítésére köteles.
Egyebek mellett a Partner weboldalának tartalma:
nem valósíthat meg, illetve nem reklámozhat illegális tevékenységet, továbbá nem ösztönözhet másokat ilyen tevékenység kifejtésére;
nem sértheti az FloraVita Partner Program weboldal és a FloraVita webáruház  nevét és jó hírnevét, nem sértheti az FloraVita   weboldal, vagy harmadik személy szerzői jogi, védjegyen fennálló, vagy más jogait,nem lehet pornográf vagy erőszakos természetű,
nem diszkriminálhat faji, szexuális, vallási vagy filozófiai hovatartozás szerint.

A Partner az ilyen, szerződésbe ütköző tartalom esetén a Kévés Béla Kft.-nek okozott mindennemű kár megtérítésére köteles.
A Partner szavatolja, hogy a weboldalán feltüntetett tartalmakkal és a weboldal gyártásával kapcsolatosan valamennyi joggal rendelkezik, illetve hogy nem a saját tulajdonát képező tartalom felhasználásához, megjelenítéséhez, annak tulajdonosa kifejezett beleegyezését adta a Partner weboldalán. Partner garantálja, hogy a weboldalán feltüntetett tartalmak és a weboldal gyártása nem sérti harmadik személy jogait - ideértve a szerzői jogvédelem alá eső alkotásokat - és hogy a tartalmak, valamint a weboldal gyártási folyamatai semmilyen módon nem sértőek, tiltottak vagy gyanúsak.
Amennyiben a FloraVita Partner Program Üzemeltetője megállapítja, hogy a Partner a hivatkozások elhelyezése és használata során nem megfelelően jár el, úgy az Üzemeltető erről értesíti a Tulajdonost, aki – az Üzemeltető bevonásával – jogosult a hivatkozást blokkolni és felmerülő kártérítési igényét a Partnerrel szemben érvényesíteni. A Partner vállalja, hogy amennyiben a Tulajdonos ezt kéri, 24 órán belül eltávolítja a hivatkozásokat a Partneri oldalról.
A Partner nem tehet ígéreteket és/vagy nem vállalhat kötelezettséget az FloraVita webáruház nevében.

Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem járulhat hozzá mesterséges forgalom generálásához a hivatkozott weboldalakra. A Partnernek kötelessége azonnal értesítenie a Tulajdonost, minden általa ismert vagy gyanús helytelen hivatkozás-használatról, ami a FloraVita webáruházat - weboldalt bármilyen formában érinti.
A FloraVita webáruház előzetes írásos jóváhagyása nélkül, a Partner semmilyen szerződéssel vagy megállapodással, sem részben, sem egészben nem ruházhatja át jogait és/vagy kötelességeit harmadik személy részére.

Díjazás
A Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a Partner hivatkozásain keresztül érkező látogató (Felhasználó) ténylegesen megtörtént vásárlása esetén 5%,  változó  összegű jutalékot fizeti ki a Partnernek.  
A Felhasználó hírlevélre való feliratkozásáért egyszeri fix összegű jutalékot írunk jóvá a Partnernek, a jutalék összege ebben az esetben, feliratkozónként bruttó 150 Ft.

A Partnernek abban az esetben jár jutalék, ha a Partner weboldaláról érkező látogató (Felhasználó) a webshopban vásárolt terméket ténylegesen kifizette tehát az összeg beérkezett a webáruház Tulajdonosához.
A Partneren keresztül érkező látogatónak minden vásárlása jutalékot generál a Partnernek. Ez alól kivételt képez, ha az adott látogató ez idő alatt egy másik Partneren vagy csatornán keresztül is eljutott és vásárolt a FloraVita  weboldalán (bolt.floravita.hu), mivel a különböző Partnerekhez tartozó cookie-k felülírják egymást. Ebben az esetben tehát a jutalék azt a Partnert illeti meg, akinek hivatkozásán keresztül a vásárló később érkezett.

A Partner jutaléka csak abban az esetben kerül kifizetésre, amennyiben FloraVita Partner Program Tulajdonosa jóváhagyta a tranzakciókat, vagyis a megvásárolt összeg ténylegesen beérkezett az FloraVita Partner Program Tulajdonosának számlájára.

Amennyiben a Felhasználó nem fizeti ki vásárlásának értékét, ez estben a Partner nem követelheti a kérdéses jutalékot.

A Partner azon tevékenységével, hogy a FloraVita Partner Program promóciós anyagait kihelyezi weboldalára, e-mailjeibe vagy más digitális eszközre, elismeri, hogy tisztában van, és beleegyezését adja az FloraVita Partner Program által meghatározott díjazás feltételeivel. A jutalék kifizetése számla ellenében történik, a számla beérkezésétől számított 30 napon belül a Partner által megadott számlaszámra történik banki átutalás formájában.

Amennyiben a kifizetés a Partner külföldi bankszámlájára történik, a külföldre történő kifizetés banki költségei levonásra kerülnek a kifizetendő összegből.

A teljes jutalékösszeget, amelyre a Partner az FloraVita Partner Programban való részvétellel összefüggésben jogosult, az Partner Program magyar forintban (HUF) utalja át a IV.7-es pont rendelkezései szerint.

A kifizetési szint 10,000 HUF + ÁFA, amennyiben a jóváhagyott jutalékok összege nem haladja meg ezt az összeget, úgy a generált eladások áttolódnak a következő hónapra, és amint a jutalékok összege eléri a minimális kifizetési lépcsőt, a jutalékok kifizetésre kerülnek.

Ezen megállapodás alapján az FloraVita Partner Program Tulajdonosa, Üzemeltetője és a Partner között munkaviszony nem jön létre.

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződés IV.1. pontban foglalt díjszabást előzetes indoklás nélkül megváltoztassa. A változásokról a Partner elektronikus úton tájékozódik, amely tájékoztatásról a FloraVita Partner Program Üzemeltetője gondoskodik. A változásokat elektronikus levél valamint az bolt.floravita.hu/partner_program_21 weboldal segítségével hozzák a Partner tudomására.

Amennyiben a Partner természetes személy, a jutalék összegét levásárolható kuponban kaphatja meg. A kuponokat levásárolni a bolt.floravita.hu webáruházban lehet, egy éven belül. 

Kötelezettségek
A Partner teljes mértékben felelősséget vállal weboldala fejlesztéséért, karbantartásáért, jogszerű működéséért és tartalmáért.
A Tulajdonos nem felelős a Partnernek okozott, a  FloraVitaPartner Programmal kapcsolatos károkért és/vagy költségekért, mint például - de nem kizárólagosan – az bolt.floravita.hu weboldal helytelen működése vagy technikai hibákból eredő károk és költségek.

A Partner vállalja, hogy a hatályos adózási jogszabályokban előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti, a FloraVita Partner Program helyett minden ezzel kapcsolatos, a Tulajdonossal vagy az Üzemeltetővel szembeni igény érvényesítése esetén teljes mértékig helytáll.
A Tulajdonost vagy az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Partner által a hivatkozások implementálása során elkövetett hibákért, vagy a hivatkozások működéséért.
A Tulajdonost vagy az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az alábbiakért:
az FloraVita Partner Program hibái
az Affiliate Program hozzáférhetetlensége
az adatok hiánya vagy adatveszteség miatt, valamint
a biztonsági rendszerek hibáiért, vírusokért vagy más károkozó szoftver komponensekért, amik az Affiliate Program használatakor jelentkeznek, illetve a Partner szoftveréért és/vagy weboldaláért.

Szellemi alkotások
A Partner nem távolíthatja el, illetve nem módosíthat semmilyen szerzői jogvédelem alá eső, védjegyen fennálló, illetve más egyéb a software-en, felszerelésen vagy anyagokon, ideértve a bármely védjegyen fennálló szellemi vagy iparjogvédelmi alkotáson fennálló tulajdonjogot. A Partnert titoktartási kötelezettség terheli a FloraVita Partner Program software-ével kapcsolatos információk vonatkozásában.

Titoktartási klauzula
A Tulajdonos és a Partner között létrejött szerződést megelőzően, időbeli hatálya alatt és megszűnését követően a Partner tartózkodni köteles az FloraVita Partner Program által alkalmazott módszerek, felhasznált adatokkal kapcsolatos bármilyen információ harmadik személy részére történő átadásától, illetve ezzel kapcsolatos nyilatkozattételtől, a kikötést legszélesebb értelmében véve. tudomására jutott és a FloraVita Partner Program által alkalmazott módszerek, felhasznált adatokkal kapcsolatos bármilyen információ, eljárásokra, szervezetekre vonatkozó azonosítható adatokat, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos mindenfajta információt bizalmasan kezel, azokat harmadik személynek nem adja át, azokról harmadik személynek (és /vagy a médiának) nyilatkozatot az adatok tulajdonosának dokumentált engedélye nélkül nem tesz, saját magának, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazza.

Amennyiben a Partner bármilyen módon megsérti a jelen pontban foglaltakat, az Üzemeltető vagy a Tulajdonos jogosult a Partner affiliate fiókjának felfüggesztésére továbbá a még ki nem fizetett jutalékot visszatarthatja illetőleg a titoktartási kötelezettség megszegésével összefüggésben keletkezett kárainak megtérítését követelheti.

A megállapodás megszűnése
Amennyiben a Tulajdonosnak egyéb jogai, illetve érdekei sérülnek, jogában áll bármikor megszüntetni a jelen affiliate megállapodást. Ilyen esetben a Partner semmilyen formában nem igényel kártalanítást a Tulajdonostól. A Tulajdonos ugyanakkor ez esetben köteles kifizetni a Partnernek azon jutalék összegét, amely a szerződés megszűnése után vált a Partner javára esedékessé.

A Tulajdonos jelen megállapodást azonnali hatállyal indoklási kötelezettség nélkül megszüntetheti, vagy megtilthatja a Partnernek, amennyiben:
a Tulajdonos álláspontja szerint a Partner weboldala jogszabályi rendelkezésekbe, illetve az illemszabályokba ütközik, vagy
a Partner jogszabályba ütköző cselekményt követ el az Üzemeltető és/vagy harmadik személyekkel szemben az FloraVita Partner Program Affiliate Programmal összefüggésben.

Az azonnali hatályú felmondás nem jelent lemondást a Partner felmondás alapjául szolgáló cselekménye okán a Tulajdonos által elszenvedett kár érvényesítésének jogáról. A Tulajdonos azonnali hatályú felmondása esetén a Partner nem jogosult a VIII.1 pontja szerinti ki nem fizetett jutaléka elszámolására. A Partner e jogosultsága az azonnali hatályú felmondás közlésével automatikusan megszűnik.
4. A Partner is jogosult bármikor megszüntetni jelen megállapodást. A Tulajdonos ez esetben is köteles kifizetni a Partnernek azon jutalék összegét, amely a szerződés megszűnése után vált a Partner javára esedékessé.

 

Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem.

Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó, harmadik személy közrehatása stb.
Ebben az esetben, mind a két fél viseli a saját maga, vis maior okozta károkat és ennek megfelelően egymással szemben kártérítési igényt nem érvényesíthetnek.

Adatvédelem
Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a természetes személy Partner önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a természetes személy Partner az egyes adatkezelések tekintetében az oldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Partner hozzájárul ahhoz, hogy az FloraVita Partner Program kapcsolatfelvétel céljából felhasználhatja a regisztráció során megadott adatait.

Adatkezelési tájékoztató elérhető a következő linken keresztül. Adatvédelmi tájékoztató

Vegyes rendelkezések
A Tulajdonos bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen feltételekben meghatározott rendelkezéseket. A Partner elektronikus úton értesül a változásokról. Amennyiben a Partner nem fogadja el a módosításokat, a Tulajdonosnak címzett írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti a megállapodást. Ekkor Felek a IV.8 pont rendelkezései szerint elszámolnak. A módosított feltételek elfogadásának minősül, amennyiben a Partner 14 napon belül nem szünteti meg írásban a megállapodást.

Alkalmazandó jog
Jelen feltételekben foglaltak és minden a Tulajdonos, illetve a Partner között létrejött megállapodásra kizárólag a magyar jog az irányadó.